Chengdu-Jiuzhaigou-Huanglong tour (by car 4 days)

Day 1: morning 7:30, your Jiuzhaigou tour guide and driver will pick you up at hotel lobby. then drive 8 hours , pass by Dujiangyan , Wenchuan, Maoxian, Diexi Lake-Chuanzhusi town-Jiuzhaigou Zhangzha Town . night stay in Jiuzhaigou Zhangzha town

day 2: Jiuzhaigou park full day

Shuzheng Valley( Shuzheng Waterfalls, Shuzheng village )

Zezhawa Valley( Long Lake -Changhai, Wucaichi- Five-Color Pool )

Rize Valley( Zhenzhutan Waterfall or Pearl Shoal Waterfall), Panda Lake. etc.

day 3: Jiuzhaigou-Huanglong ( 2.5 hours drive )

Huanglong park ( suggest take the cable car up, and walk down )

around 4 hours inside Huanglong park .

drive 1 hour to Songpan ancient town for the night.

day 4: Songpan-Chengdu ( 7 hours drive )